floor.jpg

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 

مزایای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 ارائه بهتر خدمات و سرویس ها به مشتری و جلب رضایت بیشتر مشتری
  درک نیازهای مشتری و تمرکز قوی روی برطرف کردن نیازهای مشتری
  بهینه سازی ارتباطات و تعامل قویتر با مشتری
  افزایش گردش مالی مشتریان و بازدهی بالاتر تجاری
  افزایش بازدهی ارتباطات و تماس ها با مشتریان
  افزایش سرعت عقد و اجرای قراردادهای بخش فروش
  بهبود جلوه سازمان یا شرکت نزد مشتریان
  تسریع و پیشرفته سازی فرآیند بازاریابی و فروش
  جذب مشتریان جدید بیشتر و افزایش چشمگیر تعداد مشتریان
  حذف کاغذ از چرخه فرآیندها و افزایش سرعت عملکردهای بخش های مختلف
  کاهش نیاز سازمان یا شرکت به پرسنل یا منابع انسانی برای سازماندهی بخش های مختلف
  کاهش چشمگیر هزینه ها بخاطر تمامی موارد بالا که ذکر شد


  نحوه عملکرد CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرآیندهای متعددی از ارتباط با مشتری تا مدیریت فروش و بازاریابی را در بر می گیرد که در این چرخه ، سیستم امکانات متعددی را در اختیار مدیران و پرسنل بخش های مختلف قرار می دهد و این کار توسط کارتابل و میزکار اختصاصی هر بخش یا پرسنل انجام می شود.
در واقع پرسنل بخش های مختلف سازمان یا شرکت توسط محیط کاری اختصاصی و سطوح دسترسی که به هر یک اختصاص داده شده است می توانند فعالیتهای مربوط به خود را در قبال مشتریان به بهترین و سریعترین صورت ممکن انجام دهند و همچنین سیستم کلیه اطلاعات و فرآیندها را بصورت یکپارچه ذخیره و آنالیز نموده و امکان مدیریت کل سیستم توسط مدیران ارشد فراهم می باشد. در پایین شماتیک نوع عملکرد سیستم ارتباط با مشتری CRM را مشاهده می فرمایید:

 

 نرم افزارها و سرویس های دیگر شرکت در حوزه اتوماسیون اداری

» سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning - ERP)
» سامانه مدیریت دبیرخانه و آرشیو فنی (Office Secretariat)
» مدیریت فرایندهای تجاری (Business Process Management - BPM)