floor.jpg

نحوه و سیستم مجازی سازی سرور

سرور خصوصی مجازی (VPS، یا همچنین سرور اختصاصی مجازی یا VDS) متد و روشی برای تقسیم سرور اختصاصی می باشد. هر سرور مجازی می تواند به طور کامل سیستم عامل تکامل یافته خود را اجرا نمایید و به طور مستقل راه اندازی مجدد شود.

شرکت میزبان پایتخت با به کارگیری سیستم های مختلف مجازی سازی برروی سرورهای اختصاصی خود این امکان را برای شما فراهم می کند که با استفاده از این تکنیک شما سرور مجازی سازی شده ای با سخت افزار ایزوله شده و سیستم عامل مجزا داشته باشید.
بدین منظور این گروه اولین و تنها اعانه دهنده سیستم معتبر مجازی سازی OpenVZ می باشد و با بهمراه داشتن بیش از 7 مقاله ثبت شده در زمینه مدیریت عملکرد و امنیت سیستم OpenVZ یکی از پیشگامان این تکنولوژی در جهان می باشد.
لازم به ذکر است اولین سیستم WI (Web Interface) این سیستم توسط این گروه به نام EHostVZ برنامه ریزی شده است.

OpenVZ یک تکنولوژی مجازی سازی لایه سیستم عامل می باشد که بر پایه Kernel لینوکس و سیستم عامل پیاده سازی شده است. OpenVZ این امکان را به سرور فیزیکی می دهد که چندین نمونه سیستم عامل ایزوله شده را اجرا نماید که به نام های سرور اختصاصی مجازی (VPSs), و یا فضای مجازی سازی (VEs) شناخته می شود. این شبیه سیستم FreeBSD Jails و Solaris Zones است.
در مقایسه با سیستم های مجازی سازی مثل VMware و تکنولوژی paravirtualization مانند Xen، OpenVZ در نیازمند بودن به میزبان و مهمان به سیستم عامل Linux محدود شده است (اگرچه توزیع سیستم عامل Linux در ورژن های مختلف در بین سرورهای مجازی مختلف متفاوت باشد) .
با این حال، OpenVZ ادعا عملکرد (Performance) بهتر را مزیت می داند. طبق مستندات وبسایت رسمی، فقط 1-3 درصد خطای عملکرد برای OpenVZ در مقایسه با سرور مستقل در نظر گرفته شده است. در ارزیابی مستقل عملکرد این سیستم این مقدار قابل تایید است، اما در استفاده های دیگر این خطای عملکرد بیشتر بوده که قابل توجیه است و بستگی به مقیاس بکارگیری سیستم است.
OpenVZ بر پایه سیستم مجازی سازی Virtuozzo می باشد، که وابسته به شرکت Parallels است.