floor.jpg

نمایندگی حجمی لینوکس ایران

نمایندگی وب
نمایندگی وب خدماتی است مناسب برای طراحان وب سایت، صاحبان تعداد زیادی وب سایت و سازوکارهای متناسب وب
برای ایجاد فضای یکپارچه مدیریت سرویس های تحت اختیار شما... اطلاعات تکمیلی

آیا می دانستید میزبان پایتخت نمایندگی وب سیپنل در بستر ایران ارائه می دهد ؟

 

IRH-1G

فضا

1000Mb

پهنای باند

125Gb

ماهیانه

15600 تومان

سالیانه

156000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH-3G

فضا

3000Mb

پهنای باند

150Gb

ماهیانه

26000 تومان

سالیانه

260000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH-5G

فضا

5000Mb

پهنای باند

175Gb

ماهیانه

32500 تومان

سالیانه

325000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH-10G

فضا

10000Mb

پهنای باند

200Gb

ماهیانه

39000 تومان

سالیانه

390000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH--15G

فضا

15000Mb

پهنای باند

250Gb

ماهیانه

50700 تومان

سالیانه

507000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH--20G

فضا

20000Mb

پهنای باند

300Gb

ماهیانه

61100 تومان

سالیانه

611000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

IRH-50G

فضا

50000Mb

پهنای باند

500Gb

ماهیانه

71500 تومان

سالیانه

715000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
وب سرویس: لایت اسپید | انجینکس
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: Linux - CentOS
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین