floor.jpg

نمایندگی حجمی ویندوز

نمایندگی وب
نمایندگی وب خدماتی است مناسب برای طراحان وب سایت، صاحبان تعداد زیادی وب سایت و سازوکارهای متناسب وب
برای ایجاد فضای یکپارچه مدیریت سرویس های تحت اختیار شما... اطلاعات تکمیلی

آیا می دانستید میزبان پایتخت نمایندگی وب سیپنل در بستر ایران ارائه می دهد ؟

 

WRH-1G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

15600 تومان

سالیانه

156000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
 سفارش آنلاین   

 

WRH-3G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

26000 تومان

سالیانه

260000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
 سفارش آنلاین   

 

WRH-5G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

32500 تومان

سالیانه

325000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
 سفارش آنلاین   

 

WRH-10G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

39000 تومان

سالیانه

390000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
 سفارش آنلاین   

 

WRH-15G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

50000 تومان

سالیانه

500000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی:24/7/365
 
 سفارش آنلاین   

 

WRH-20G

فضا

onMb

پهنای باند

Gb

ماهیانه

61100 تومان

سالیانه

611000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود
بانک اطلاعاتی MSSQL 2012: نامحدود
Parked Domain: نامحدود
.Net Framework: 4.x
کنترل پنل: WebsitePanel
سیستم عامل: Windows Server 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای
آدرس ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
Subdomains: نامحدود
Addon Domain: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365
 
 سفارش آنلاین