floor.jpg

میزبانی وب لینوکس گیگابایتی

آیا نیاز به سرویس میزبانی و هاست حجیم برای اطلاعات و فایل های خودتان دارید ؟
آیا سرعت بسیار بالا برای دریافت فایل می خواهید ؟
پشتیبانی از سیستم های مدیریت محتوا (CMS) مطرح مانند Joomla, Wordpress, PHPNuke, Magento, PrestaShop, ... می خواهید ؟
با استفاده از پلان های GSH جوم هاست شما می توانید یک دانلود سنتر قدرتمند برای وب سایت خودتان داشته باشید و قایل های خودتان را با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید و همچنین سیستم مدیریت محتوا مدنظرتان را نیز برروی آن راه اندازی نمایید.

 

GSH-1

فضا

1Gb

پهنای باند

10Gb

ماهیانه

---

سالیانه

35000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 سفارش آنلاین   

 

GSH-2

فضا

2Gb

پهنای باند

20Gb

ماهیانه

---

سالیانه

45000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 سفارش آنلاین   

 

GSH-3

فضا

3Gb

پهنای باند

25Gb

ماهیانه

---

سالیانه

55000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 سفارش آنلاین   

 

GSH-4

فضا

4Gb

پهنای باند

30Gb

ماهیانه

---

سالیانه

65000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 سفارش آنلاین   

 

GSH-5

فضا

5Gb

پهنای باند

35Gb

ماهیانه

---

سالیانه

75000تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365


 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

GSH-6

فضا

6Gb

پهنای باند

40Gb

ماهیانه

---

سالیانه

85000تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

GSH-7

فضا

7Gb

پهنای باند

45Gb

ماهیانه

---

سالیانه

95000تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

GSH-8

فضا

8Gb

پهنای باند

50Gb

ماهیانه

---

سالیانه

105000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

GSH-9

فضا

9Gb

پهنای باند

55Gb

ماهیانه

---

سالیانه

115000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین   

 

GSH-10

فضا

10Gb

پهنای باند

60Gb

ماهیانه

---

سالیانه

125000 تومان

دسترسی FTP: نامحدود

ساب دامین: نامحدود

وب سرویس: Apache 2.4

بک آپ: بله (درمکان دیگر)

پشتیبانی: 24/7/365

 

 • آدرس ایمیل: نامحدود
  بانک اطلاعاتی MySQL: نامحدود
  کنترل پنل: DirectAdmin
  سیستم عامل: Linux - CentOS
  انتقال رایگان: بله
  زمان تحویل: آنی - لحظه ای
 سفارش آنلاین