floor.jpg

مقایسه پلان میزبانی وب لینوکس

پلان های میزبانی وب و هاست لینوکس و ویندوز میزبان پایتخت در مرکز داده داخل و خارج از ایران بر پایه سرورهای ابری به همراه کنترل پنل سیپنل، دایرکت ادمین و اینکامپس بسته به نوع لینوکسی یا ویندوزی بودن آن ها ارائه می شود. در لیست زیر کلیه پلان های ارائه شده میزبانی وب لینوکس و ویندوز ابری میزبان پایتخت قابل مشاهده و مقایسه می باشند.
میزبانی وب لینوکس حرفه ای

 

نامفضاپهنای باندکنترل پنلامکاناتپارک دامینقیمت ماهیانهقیمت سالانه 
PH-100 100MB 25000MB نامحدود Unlimited --- 35000 تومان
PH-200 200MB 35000MB نامحدود Unlimited --- 47000 تومان
PH-500 500MB 50000MB نامحدود Unlimited --- 70000 تومان
PH-1000 1000MB 70000MB نامحدود Unlimited 8500 تومان 85000 تومان
PH-3000 3000MB 90000MB نامحدود Unlimited 17000 تومان 170000 تومان
PH-5000 5000MB 120000MB نامحدود Unlimited 25000 تومان 250000 تومان
PH-7000 7000MB 150000MB نامحدود Unlimited 35000 تومان 350000 تومان
PH-10000 10000MB 170000MB نامحدود Unlimited 45000 تومان 450000 تومان
PH-15000 15000MB 200000MB نامحدود Unlimited 58000 تومان 580000 تومان

 

میزبانی وب لینوکس سازمانی

نامفضاپهنای باندکنترل پنلامکاناتپارک دامینقیمت ماهیانهقیمت سالانه 
OH-200 200MB 50000MB نامحدود Unlimited --- 60000 تومان
OH-500 500MB 70000MB نامحدود Unlimited --- 100000 تومان
OH-1G 1000MB 100000MB نامحدود Unlimited 15000 تومان 150000 تومان
OH-3G 3000MB 150000MB نامحدود Unlimited 22000 تومان 220000 تومان
OH-5G 5000MB 250000MB نامحدود Unlimited 34000 تومان 340000 تومان
OH-10G 10000MB 300000MB نامحدود Unlimited 49000 تومان 490000 تومان

 

 

میزبانی وب لینوکس حرفه ای - ایران

نامفضاپهنای باندکنترل پنلامکاناتپارک دامینقیمت ماهیانهقیمت سالانه 
IPH-100 100MB 12000MB نامحدود 5 --- 38500 تومان
IPH-200 200MB 18000MB نامحدود 10 --- 51700 تومان
IPH-500 500MB 25000MB نامحدود 20 --- 77000 تومان
IPH-1000 1000MB 35000MB نامحدود 30 --- 93500 تومان
IPH-3000 3000MB 45000MB نامحدود 40 16500 تومان 165000 تومان
IPH-5000 5000MB 60000MB نامحدود Unlimited 27500 تومان 275000 تومان
IPH-7000 7000MB 75000MB نامحدود Unlimited 38500 تومان 385000 تومان
IPH-10000 10000MB 85000MB نامحدود Unlimited 49500 تومان 495000 تومان
IPH-15000 15000MB 100000MB نامحدود Unlimited 63800 تومان 683000 تومان