floor.jpg

میزبانی وب ویندوز حرفه ای ایران

نهایت سرعت وب سایت ویندوزی با سرویس میزبانی وب ویندوز ابری داخل ایران جوم هاست امکان پذیر است. این سرویس بر فضای ابری اختصاصی جوم هاست در داخل ایران هاست می شود و از آخرین سیستم عامل ویندوز سرور و بانک های اطلاعاتی به همراه کنترل پنل محبوب و پرکاربر WebSitePanel هاست و میزبانی شده است.

پلان های سرویس های جوم هاست بدین شرح است:

IWSH-50

فضا

50Mb

پهنای باند

300Mb

ماهیانه

---

سالیانه

25000 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

IWSH-100

فضا

100Mb

پهنای باند

5Gb

ماهیانه

---

سالیانه

44900 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

 

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 

 

 

 

 سفارش آنلاین   

 

IWSH-200

فضا

200Mb

پهنای باند

7Gb

ماهیانه

---

سالیانه

71900 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

IWSH-500

فضا

500Mb

پهنای باند

15Gb

ماهیانه

---

سالیانه

119900 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

IWSH-1G

فضا

1000Mb

پهنای باند

20Gb

ماهیانه

15900 تومان

سالیانه

159900 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 

 

 سفارش آنلاین   

IWSH-3G

فضا

3000Mb

پهنای باند

40Gb

ماهیانه

22500 تومان

سالیانه

225000 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 
سفارش آنلاین   

 

IWSH-5G

فضا

5000Mb

پهنای باند

60Gb

ماهیانه

30000 تومان

سالیانه

300000 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 

 

 سفارش آنلاین   

 

IWSH-10G

فضا

10000Mb

پهنای باند

150Gb

ماهیانه

43000 تومان

سالیانه

430000 تومان

اکانت FTP: نامحدود
MSSQL 2012: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
PHP: 5.4
وب سرویس: IIS 8
بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
پشتیبانی: 24/7/365

 

آدرس ایمیل: نامحدود
MySQL: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
dotNet Framework: 4.5
کنترل پنل: WebSitePanel
سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
انتقال رایگان: بله
زمان تحویل: آنی - لحظه ای

 

 

 سفارش آنلاین